03/02/2020

Ζητείται ΜΑΙΑ (Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι)

Ζητείται πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι Μαιευτικής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για πλήρη απασχόληση.

Τηλ. επικοινωνίας:
23510-75339
6944426854
Κα. Παυλίδου

Υποβολή Βιογραφικών Στο Γραφείο της διευθύνσεως καθημερινές απο τις 8:00 εως τις 15:00.